Το άγνωστο κόλπο για να δείτε αν μια μπαταρία είναι γεμάτη

Chromebook – Έτοιμα για χρήση το Google Meet και το Google Chat