Πώς να αναιρέσετε τις «κρυφές» συνομιλίες στο WhatsApp

Πώς να σταματήσετε την αυτόματη εκκίνηση των εφαρμογών κατά την εκκίνηση στο MacBook